เผย 10 อันดับประเทศ ที่ประชากร มีความทุกข์มากที่สุดในโลก

  โพสเมื่อ: วันศุกร์ 18 มกราคม 2556, หมวดหมู่ ที่สุดในโลก เข้าดู 1,696 views

แชร์ข่าว

ดัชนี  “The 2012 Legatum Prosperity Index ประจำปี 2012 ของสถาบันเลกาทัม (Legatum Institute) ได้จัด อันดับ 10 ประเทศ ที่มีประชากรมีความทุกข์มากที่สุดในโลก

 10 อันดับ ประเทศ ที่ประชากรมีความทุกข์ความเดือนร้อนมากที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง การศึกษา,ภัยสงคราม,ความจน,ผู้ประกอบการ,โอกาสในการดำเนินธุรกิจ,สุขภาพ และอื่นๆ

อันดับที่ 1 สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

8334

สาธารณรัฐแอฟริกากลาง เป็นประเทศที่ได้คะแนนรวมต่ำสุด (อันดับที่ 142 จาก 142 ประเทศ) ภายใต้ดัชนี  ”Legatum Prosperity Index” ประจำปี 2012 นอกจากนี้ ยังอยู่ในอันดับต่ำสุดในหมวดการศึกษาอีกด้วย (ในภาพ: ประชาชนชาวแอฟริกากลางกำลังขนข้าวของหนีตายจากภัยสงคราม)

 

อันดับที่ 2 สาธารณรัฐคองโก

8335

สาธารณรัฐคองโก ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 141 (จาก 142) แต่ได้คะแนนต่ำสุดในหมวดผู้ประกอบการและโอกาสในการ ดำเนินธุรกิจ กับหมวดสุขภาพ

* คนละประเทศกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ซึ่งได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 120

 

อันดับที่ 3 สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน

8336

อัฟกานิสถาน ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 140 แต่ได้คะแนนในหมวดการบริหาร/การปกครองเป็นอันดับที่ 141 และได้คะแนนในหมวดความปลอดภัยเป็นอันดับที่ 140

 

อันดับที่ 4 สาธารณรัฐชาด

8337

ชาด ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 139 แต่อยู่ในอันดับต่ำสุดในหมวดความปลอดภัย ขณะที่หมวดสุขภาพอยู่ในอันดับที่ 141 และหมวดการศึกษาอยู่ในอันดับที่ 140

 

อันดับที่ 5 สาธารณรัฐเฮติ

8338

เฮติ ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 138 แต่ได้คะแนนในหมวดเศรษฐกิจเป็นอันดับที่ 140 (แม้เหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่จะผ่านไปนานกว่า 2 ปีแล้ว แต่ปัจจุบันยังคงมีประชาชนชาวเฮติอาศัยอยู่ในเต็นท์ผู้ประสบภัยมากกว่า 3.5 แสนคน)

 

อันดับที่ 6 สาธารณรัฐบุรุนดี

8339

บุรุนดีได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 137 แต่อยู่ในอันดับที่ 140 ในหมวดผู้ประกอบการและโอกาสในการดำเนินธุรกิจ (บุรุนดีเป็นประเทศเล็กและยากจนที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกา  ทั้งยังมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างรวันดาอีกด้วย)

 

อันดับที่ 7 สาธารณรัฐโตโก

8342

โตโกได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 136 แต่ได้คะแนนต่ำที่สุด (142) ในหมวดความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคม (นอกจากโตโกจะมีปัญหาขัดแย้งทางการเมืองแล้ว ยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยกองกำลังติดอาวุธอีกด้วย)

 

อันดับที่ 8 สาธารณรัฐซิมบับเว

8341

ซิมบับเวได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 135 แต่ได้คะแนนเป็นอันดับต่ำที่สุด (142) ในหมวดเศรษฐกิจ และหมวดการบริหาร/การปกครอง

 

อันดับที่ 9 สาธารณรัฐเยเมน

8343

เยเมน ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 134 แต่ได้คะแนนเป็นอันดับต่ำที่สุด (142) ในหมวดเสรีภาพส่วนบุคคล  (เยเมนเป็นประเทศในกลุ่มพัฒนาน้อยที่สุด และประสบปัญหาความยากจนมากที่สุดประเทศหนึ่งในกลุ่มอาหรับ อีกทั้งยังมีอัตราการรู้หนังสือต่ำ เนื่องจากขาดเสถียรภาพทางการเมืองมายาวนาน)

 

อันดับที่ 10 สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

8344

เอธิโอเปีย ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 133 แต่ได้คะแนนในหมวดความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคมเป็นอันดับที่ 95 (ที่ผ่านมา เศรษฐกิจของเอธิโอเปียเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แถมภาคบริการก็เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยว ก่อสร้าง และการคมนาคม)

 

สงสารประชากรที่มีความทุกข์มากที่สุดในโลกเหล่านี้มาก เพราะฉนั้นเราโชคดีแล้วครับที่ได้เกิดอยู่เมืองไทย ดังนั้นเราต้องรู้จักรักประเทศของเราให้มากๆครับ ^_^ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ข่าวฮิตตามกระแส